Kdo smo

PREDSTAVITEV

KOsRIS je koordinacija samostojnih neprofitnih raziskovalnih in infrastrukturnih zavodov.

Cilji koordinacije so:

  • izboljšanje pogojev raziskovalnega dela,
  • vzpostavitev nepristranskega postopka za vrednotenje raziskovalnega dela,
  • sistematična promocija rezultatov raziskovanja,
  • izboljšanje ugleda in uporabe znanosti v politikah odločanja.

Člani KOsRIS-a so direktorji oz. predstojniki inštitutov (javnih raziskovalnih zavodov, drugih neprofitnih raziskovalnih inštitutov in infrastrukturnih zavodov), ki zastopajo svoje ustanove.

Načelo delovanja KOsRIS-a je avtonomnost in solidarnost.

PREDSEDSTVO KOsRIS

Predsednik: dr. Gregor Anderluh (direktor Kemijskega inštituta)
Podpredsednik: dr. Miloš Bavec (direktor Geološkega zavoda Slovenije)
Podpredsednica: dr. Sonja Novak Lukanovič (direktorica Inštituta za narodnostna vprašanja)

Strokovna podpora KOsRIS II

Vodja KOsRIS II: Vanda Baloh (namestnica direktorja ZRC SAZU)

Arnes
GeoZS
Gozdarski inštitut Slovenije
Inštitut “Jožef Stefan”
IZUM
Inštitut za civilizacijo in kulturo
IER – Inštitut za ekonomska raziskovanja
Inštitut za hidravlične raziskave – Hidroinštitut
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (IMT)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
Inštitut za narodnostna vprašanja
Inštitut za novejšo zgodovino
Kemijski inštitut
Kmetijski inštitut Slovenije
Mirovni inštitut
Nacionalni inštitut za biologijo
Pedagoški inštitut
Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Zavod za gradbeništvo Slovenije
ZRS Koper
ZRC SAZU